Terug
(Weer) aan het werk

Regels die werk voor mensen met een arbeidsbeperking makkelijker maken

(Weer) aan het werk
Loonkostensubsidie
08/11/2023
Op feiten gecheckt

Onder de naam 'Breed Offensief' zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen aangenomen of veranderd om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen én te houden. Voor veel mensen zijn de mogelijkheden niet echt bekend. Dat is de reden dat we deze voor jou bij elkaar hebben gezet. Om het gemakkelijk te maken werken we met icoontjes:
🏭 werkgever
🏫 gemeente
📩 UWV
🚶🏽 nieuwe baan
👷‍♀️ al aan het werk
👬🏽 jobcoach

Zo zie je meteen voor wie wat is bedoeld. Hieronder zie je de kopjes waar je op kunt klikken en dan lees je meer over dat onderwerp. 

• Loonkostensubsidie: preferent werkproces 🏫 
Gemeenten werken voortaan allemaal op dezelfde manier: makkelijker voor de werkgever én werknemer.

• Eén uniforme loonwaardemethode 🏫
Wat is het verschil tussen de productiviteit tussen twee werknemers (een mét en een zonder arbeidsbeperking): dat wordt nu overal op dezelfde manier bepaald.

Loonkostensubsidie: aanvragen 🏭
Je hoeft niet meer af te wachten: de werkgever kan ook loonkostensubsidie aanvragen.

• Loonkostensubsidie: schrappen verordeningsbepaling voor de doelgroep 🏫 
Gemeenten kunnen niet meer zelf de doelgroep voor loonkostensubsidie kleiner maken.

Loonkostensubsidie: inzet tijdens dienstbetrekking 👷‍♀️🚶🏽
Ook als iemand al een baan heeft, kan loonkostensubsidie worden ingezet.

• Loonkostensubsidie: vrijlating inkomen voor mensen in de bijstand die werken met loonkostensubsidie 👷‍♀️🚶🏽
Voor wie nog een aanvullende bijstandsuitkering krijgt én loonkostensubsidie heeft geldt: 15% mag je zelf houden.

• Loonkostensubsidie: financiering  op basis van realisaties 🏫
De gemeente die veel mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zet, krijgt ook meer geld voor loonkostensubsidie.

• Loonkostensubsidie: verhuizing werknemer binnen Nederland 🏫
De 'nieuwe' gemeente is verantwoordelijk als een werknemer met loonkostensubsidie verhuist.

Loonkostensubsidie: verbetering samenloop met no-riskpolis 🏭  👷‍♀️🚶🏽🏫 📩
Als een medewerker die met loonkostensubsidie werkt ziek wordt, is het voor werkgevers gemakkelijker geworden. Geen verrekeningen meer en minder kans op fouten.

• Ondersteuning op maat 🏭 👷‍♀️🚶🏽
Heb je als werknemer ondersteuning nodig om aan het werk te komen of blijven? Dan kun je dat samen met de werkgever aanvragen.

Ondersteuning: verordeningsplicht voor gemeenten over het aanbod 🏫
Gemeenten moeten in regels (verordening) vastleggen hoe zij jobcoaching aanbieden.

Uitzondering vierwekenzoektermijn bij arbeidsbeperking 🚶🏽
Jongeren tot 27 jaar met een arbeidsbeperking hoeven zich niet te houden aan een zoektermijn van vier weken voordat de bijstandsuitkering ingaat. 

Werkgevers kunnen op één punt terecht voor informatie 🏭 🏫 📩
Werkgevers hoeven niet zelf uit te zoeken waar ze terecht moeten: bij UWV of gemeente. Er is één punt.

• Studietoeslag voor studenten met beperking 🚶🏽
Wie naast de studie niet kan werken door een chronische aandoening of beperking kan een studietoeslag krijgen. De bedragen zijn in heel Nederland gelijkgetrokken.

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️