Terug
Bestaanszekerheid

Werkcoalitie Participatiewet: houd mensen met een beperking niet gevangen

Bestaanszekerheid
Zonder werk
Bestaanszekerheid
Gemeente
Participatiewet
Jongeren
06/10/2022

De verbeteringen in de Participatiewet die zijn aangekondigd, bieden mensen als Noortje en Esmée nog altijd geen enkel perspectief. De werkcoalitie van Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM), CNV, FNV, Vakcentrale voor professionals (VCP), Landelijke Cliëntenraad (LCR), Ieder(in), Coalitie voor Inclusie, Wijstaanop, en Mind vinden dat zij niet gevangen gehouden moeten worden in de Participatiewet.

220615-manifest werkcoalitie

Voor de zomer hebben mensen als Esmée en Noortje (zie bijlage) in de Tweede Kamer en bij minister Carola Schouten verteld dat zij onder de huidige wetgeving nooit een volwaardig inkomen kunnen krijgen. Zij mogen maar beperkt bijverdienen. Wat er wel bijverdiend mag worden, is voor een groep die door medische beperkingen niet haalbaar. 

Overhouden

De vrijlating moet gelijkgetrokken worden met de Wajong, waarin 30% in plaats van 15% (voorstel voor Participatiewet nu) mag worden bijverdiend. Het bedrag dat bijverdiend mag worden, zou geen invloed moeten hebben op de toeslagen zodat mensen niet alsnog onder de streep niets overhouden.
Bovendien vindt de werkcoalitie dat mensen met een beperking sowieso niet thuishoren in de Participatiewet. Ook mensen met een beperking die nooit kunnen werken, moet bestaanszekerheid worden geboden.

Debat

Op 13 oktober 2022 vindt een commissiedebat plaats over de Participatiewet. Dan komen deze punten bijvoorbeeld aan de orde.

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️