Belachelijk dat we er zo op achteruit gaan. Mooi dat we actie ondernemen☝️

👉🏾 Die Participatiewet kan zoveel beter. Dan kunnen we allemaal meedoen

brand-logo-positief@3x
Terug
Zonder werk

Uitzending 'Pakhuis': Participatiewet moet volledig op de schop

Belastingdienst
Bestaanszekerheid
Bijstand
Cliëntenparticipatie
Gemeente
Handhaving
Inkomensondersteuning
Participatiewet
Re-integratie
Vertrouwen
03/12/2021

De Participatiewet is al jaren in opspraak. Hardvochtig optreden. De onredelijke kostendelersnorm. In de uitzending op 2 december van Pakhuis de Zwijger en de LCR stond daarom de vraag centraal: wat kan er nu al beter in de Participatiewet (terugkijken kan, zie onderaan dit bericht)? Moet die helemaal op de schop? Welke ruimte kunnen gemeenten pakken? En wat is er nodig als het om wetsveranderingen of -bijstellingen gaat?

Pakhuis de Zwijger 2 Participatiewet 2 dec 2021

De gasten én de kijkers hadden een stevige inbreng tijdens de uitzending. Gemeenten werden opgeroepen tot meer 'ongehoorzaamheid' om zo af te dwingen dat de wet wordt aangepast.

Ruimte nemen

Zowel Mikayil Goran, voorzitter van de Cliëntenraad Werk en Inkomen van Rotterdam, René van der Loo van Cliëntenraad Participatiewet Den Bosch als de wethouders Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Esmah Lahlah (Tilburg) pleitten voor meer ruimte en meer menselijkheid. De kostendelersnorm: naar 27 jaar, zo bepleitte Goran die daar zelf mee te maken heeft omdat hij voor zijn zoon zorgt. Meer re-integratiemogelijkheden, zei René van de Loo. 
Groot Wassink en Lahlah hebben al meer maatwerk ingevoerd door inkomsten en giften vrij te laten, de kostendelersnorm op te rekken of samenwonen op proef mogelijk te maken. Maar bij de uitvoerders zelf moet het doordringen dat er een andere wind waait en dat is lang niet altijd het geval, zo constateerden verschillende kijkers. Het roer moet om.

Tegenmacht organiseren

Dat geldt ook voor de organisatie van cliëntenraden. Veel cliëntenraden zijn opgeheven of gefuseerd met algemenere burgerraden waardoor de stem van mensen die voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de gemeente niet meer wordt gehoord. Amma Asante zei daarover: 'Een fatsoenlijke overheid organiseert kritiek, regelt dat mensen inspraak hebben. Dat staat bij de LCR hoog op de agenda'.

De LCR gaat de komende dagen aan de slag met alle vragen die zijn gesteld en die niet aan bod zijn geweest in de uitzending. 

Kijk de uitzending van 2 december 2021 over de Participatiewet terug 👇🏾

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️