Terug
Cliënten zelf

Rondetafelgesprek over menselijke maat: de grondhouding is belangrijk

Cliënten zelf
Vertrouwen
Bestaanszekerheid
Gemeente
Handhaving
Uitvoering
Vertrouwen
25/11/2022

In een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de menselijke maat bracht LCR-voorzitter Fatma Koşer Kaya verschillende belangrijke punten naar voren. Menselijke maat, zo stelde ze, heeft alles te maken met een grondhouding. 'Ik luister naar u, ik hoor u. Ik hoor ook waar u mee te maken hebt en ik hoor ook waar u mee te maken hebt. En ik hoor waar het probleem werkelijk zit.'

221123-rondetafelgesprek-menselijkemaat-fatma-koser-kaya

Fatma Koşer Kaya gaf aan wat mensen met haar delen en waar de knelpunten zitten: 'Als ik met mensen spreek, geven ze steevast drie dingen aan. Die afhankelijkheidssituatie maakt dat ik nooit op gelijke voet sta maakt dat ik niet precies kan zijn wie ik ben of precies het verhaal kan vertellen dat ik wil vertellen. Want ik ben bang om fouten te maken. Ten tweede hoor ik: ik leef in een formulierenwereld. Ik ben als de dood dat ik iets fouts opschrijf en daarvan de consequenties moet dragen.' Het derde punt dat ze aangaf was dat er ooit een loket moest zijn waar iedereen terecht zou kunnen. Dat is niet gebeurd. 

Zieligheidsdeken

Ze vindt het belangrijk hoe mensen tegemoet getreden worden. Ze moeten niet met een zieligheidsdeken (klik voor fragment) worden bedekt. En tenslotte wees ze de kamerleden op de mogelijkheden om te kijken naar hetgaatovermij.org waar signalen worden opgehaald. Zie youtube-filmpje van dit fragment

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️