Terug
Cliënten zelf

Nieuwe ambtelijk secretaris Peter van Leeuwen: mens centraal in uitkering

Cliënten zelf
Cliëntenparticipatie
LCR
30/12/2020

Peter van Leeuwen volgt op 1 januari Else Roetering op als algemeen secretaris van de Landelijke Cliënten Raad. Zij heeft deze functie vanaf het ontstaan van de LCR vervuld en is na 18 jaar en vier maanden met pensioen gegaan. Peter is in 2018 bij de LCR begonnen als beleidsadviseur en kent de organisatie inmiddels goed.

Peter

‘De LCR kende ik al veel langer. Ik heb jaren gewerkt bij de afdeling Onderzoek en Analyse van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en zat destijds in hetzelfde gebouw als de LCR. Na de opheffing van de RWI werkte ik enkele jaren bij Achmea. Toen ik twee jaar geleden terugkeerde in dit vakgebied schrok ik. Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan met de sociale zekerheid en re-integratie in Nederland?’

Het gaat over mij

Hij kon zich meteen storten op de evaluatie van de Participatiewet en de vereenvoudiging van de Wajong. ‘Uit een indrukwekkende stapel van meer dan 1000 bladzijden evaluatieonderzoek (foto) bleek dat bezuinigingen heel veel kapot hebben gemaakt. Veel uitkeringsgerechtigden zijn aan hun lot overgelaten.’ De LCR heeft geen groot bureau maar wel een groot netwerk en daarom is het altijd samen kiezen waar de aandacht naartoe gaat. Naast de Participatiewet is het tweede hoofddossier de Wajong geworden. ‘We hebben gekozen voor een nieuwe manier om aandacht te vragen via sociale media. Via ‘www.hetgaatovermij.org’ en de actie #wajongerswordenvergeten samen met onze raadsleden is het ons gelukt om heel veel aandacht te vragen voor de problematiek. We gaan hiermee door, omdat de voorstellen nog steeds niet voldoen aan onze ideaal. We moeten een betekenisvolle kracht zijn voor de burger.’

Nieuwe solidariteit

De nieuwe benadering om op een andere wijze te communiceren met de achterban van onze lid-organisaties, burgers, ambtenaren en politiek is ook terug te zien in ‘De nieuwe solidariteit’, een samenwerking dat we hebben met Pakhuis de Zwijger. Dat wil niet zeggen dat de andere taken van de LCR verloren zijn gegaan. ‘Juist niet’, zegt Peter. ‘We hebben verschillende cliënttoetsen uitgebracht en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt onze adviezen serieus. We leveren met onze lidorganisaties zo op allerlei vlakken input voor het breed offensief en ‘simpel switchen’ – waarbij de aandacht uitgaat naar verrekening van inkomsten bij overgang van uitkering naar werk. We hebben aan de parlementaire onderzoekscommissie uitvoeringsorganisaties kunnen laten zien dat we niet voor niets aandacht vragen voor wat wij dagelijks aantreffen.’

Kosta Skliris

Op 1 januari 2021 neemt Kosta Skliris de functie van beleidsadviseur van Peter over. ‘Kosta heeft veel ervaring in het sociaal domein. We stellen hem binnenkort uitgebreid aan iedereen voor.’ Peter hecht grote waarde aan de inbreng van mensen om wie het gaat. ‘We willen hen dichter bij ons werk betrekken, met elkaar optrekken. Met onze raadsleden die voelsprieten hebben in de uitvoering en midden in de samenleving staan, zorgen we ervoor dat het geluid van de burger ook in de toekomst goed hoorbaar is.’

7 miljoen

Hij wijst er nogmaals op dat de LCR staat voor heel veel Nederlanders. ‘7 miljoen uitkeringen worden verstrekt en ontvangen in Nederland. Zonder deze inkomensondersteuning blijken burgers in Nederland niet meer goed rond te kunnen komen. Dat is een belangrijk signaal: de groep is enorm groot. En onze ambitie is deze groep met een betere inkomensverdeling en effectieve steunmaatregelen terug te brengen tot hanteerbare proporties. Gelukkig zien verschillende politieke partijen dit en hebben het in hun verkiezingsprogramma’s overgenomen. De uitkering is geen doel, maar een middel om burgers die dat nodig hebben goed te ondersteunen. Met alle bezuinigingen zien we gek genoeg de afhankelijkheid toenemen en ook het aantal dak- en thuislozen. Deze hele simpele constatering betekent dat er echt iets moet gebeuren aan ongelijkheid en de wijze waarop het systeem is ingericht. Samen met ons netwerk en de cliënten die ons blijven voeden met hun verhalen, zijn wij de gesprekspartner zijn voor het ministerie van SZW en sociaal-economisch Nederland.’

Koers voortzetten

Het gaat pas echt goed met Nederland als we een goede bestaanszekerheid hebben voor mensen die overvallen worden door pech. ‘Het risico op pech lopen we allemaal maar niet iedereen loopt hetzelfde risico om erdoor getroffen te worden in zijn bestaanszekerheid. In een solidair stelsel begrijpen we dit en kijken we naar elkaar om. Volgens het SCP is hier ook onder de Nederlandse bevolking veel steun voor. Samen met Else heb ik de afgelopen jaren deze koers ingezet en daar gaan we mee door.’

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️