Terug
Armoede en schulden

LCR: Tweede Kamer pak aanpak armoede en Participatiewet direct op

Armoede en schulden
Bijstand
Inkomensondersteuning
Participatiewet
01/09/2023

Mensen willen vooral vertrouwen en de zekerheid krijgen om hun leven in te richten en echt mee te doen in de maatschappij. Hun tijd aan de zijlijn moet stoppen. Overleven zou leven moeten zijn. Dat schrijft de LCR aan de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de aanpak van armoede, de Participatiewet en andere belangrijke wetten doorgaan.

Tweede-kamer-moe-van-armoe

Geachte leden van de Tweede Kamer, zo schrijft Fatma Koşer Kaya namens de Landelijke Cliëntenraad. Bestaanszekerheid betekent dat mensen voldoende middelen hebben om tijdig hun woonlasten, voeding, zorg en onderwijs te kunnen betalen. Het betekent ook dat zij maatschappelijk kunnen participeren in sociale, sportieve en culturele activiteiten. De LCR ontvangt nu weer tijdens onze actie #moevanarmoe via hetgaatovermij.org veel verhalen van mensen met en zonder een uitkering die niet rond kunnen komen. Ook van werkende mensen. Zij hebben om uiteenlopende reden niet (meer) genoeg inkomen. Zij vertellen wat een toereikende sociaal minimum hen betekent. 

Voor niemand is de bijstand een vetpot maar voor chronisch zieken is het extra krap vanwege alle medische kosten. Dat betekent levenslang in armoede zonder uitzicht op verbetering.
• Armoede is ook een straf in de ogen van vele Nederlanders en ook in de ogen van de overheid. Het is geen straf, het is ongeluk.
• Niks is hier vanzelfsprekend. Zelfs het eten en drinken niet.

Mensen willen vooral vertrouwen en de zekerheid krijgen om hun leven in te richten en echt mee te doen in de maatschappij. Hun tijd aan de zijlijn moet stoppen. Overleven zou leven moeten zijn. Een reactie trof ons in het bijzonder: 

‘Mij wordt vaak gevraagd: word je er niet moe van om steeds weer jouw verhaal te vertellen? Mijn antwoord is altijd volmondig NEE. Ik krijg er juist energie van om een vuist te maken tegen armoede. Om het te mogen vertellen voor al diegenen die geen podium krijgen. Voor al diegenen die niet zichtbaar zijn. Voor al diegenen die er geen idee van hebben hoe het is om 24 uur per dag 7 dagen in de week 12 maanden in een jaar na te moeten denken ‘hoe gaan we het redden’.

Wat is ervoor nodig om mensen uit de armoede te krijgen en bestaanszekerheid te beiden?

  • De hoogte van het sociaal minimum moet worden aangepast om de oplopende armoede te bestrijden. In de aanbevelingen van de Commissie sociaal minimum staan de instrumenten om dat te bereiken.
  • De al ingezette voorbereiding van de algehele wijziging van de Participatiewet (spoor 1, 2 en 3) moet worden voortgezet. De benoemde hardheden (van de minister van Armoede, belangenpartijen zoals de LCR, Mind, Ieder(in), FNV, VNG, Divosa en gemeenten) horen weggenomen te worden en behandeling mag daarom niet controversieel worden verklaard.
  • Werk voor mensen met een arbeidsbeperking: zoals blijkt uit ons signaal beschut werk staat financiering van de sociale werkvoorziening onder zware druk. Daardoor dreigt de werkgelegenheid voor mensen met een beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben grotendeels weg te vallen. Het demissionaire Kabinet moet nu al geld op de begroting middelen reserveren om de ergste noden te ledigen en de voorbereidingen door te zetten om met een integrale visie te komen over participatie voor mensen met een beperking.
  • De behandeling van de Wet handhaving sociale zekerheid betreft een belangrijke verbetering van het handhavingsbeleid. Deze wet moet ook niet controversieel worden verklaard.

Wij vertrouwen erop dat ook u voor de burgers blijft staan!

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️