Deel je ervaring over de bijstand

👉🏾 Die Participatiewet kan zoveel beter. Dan kunnen we allemaal meedoen

brand-logo-positief@3x
Terug
Cliënten zelf

Fatma Koşer Kaya is de nieuwe voorzitter van de LCR

LCR
Congres
LCR officieel
13/10/2022

Op het LCR-congres van 13 oktober 2022 is Fatma Koşer Kaya voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Zij is met een luid applaus begroet. Koşer Kaya heeft duidelijk een missie: 'Veel mensen struikelen dagelijks over onbegrijpelijke regels van de overheid. De LCR ziet deze mensen en ziet welke problemen zij tegenkomen. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat iedereen hen ziet en hoort.'

Fatma-Koser-Kaya-voorzitter-LCR
Stem laten klinken

Ze benadrukt het belang van een rechtvaardige behandeling: 'Ik kan niet tegen onrecht. Mensen vertellen mij dat zij de dupe zijn geworden van het overheidsbeleid dat is gemaakt op basis van wantrouwen. Velen zijn het vertrouwen in de overheid kwijt. Dat is echt zorgelijk, want juist die overheid zal hen ook weer verder moeten helpen. De LCR hoort heel veel verhalen van mensen die vertellen over hun ervaringen. Die stem kunnen we samen door laten klinken.’

Pamflet armoede

Een eerste actie heeft ze al beloofd: ze nam een pamflet aan van alle deelnemers aan het congres met vijf punten om armoede te bestrijden. Die, zo beloofde ze, brengt ze in de Raad in. In de maand oktober bereidt ze zich verder voor op haar taak als voorzitter. Op 1 november gaat ze aan de slag.

Achtergrond

Fatma Koşer Kaya heeft een rijke achtergrond als jurist, advocaat sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht, kamerlid voor D66 en wethouder. Ze kent het bestuurlijke speelveld goed en heeft goede contacten in zowel de landelijke als lokale politiek. Al die kennis en netwerken wil ze graag inzetten voor de LCR.

Podcast

Binnenkort maakt het grote publiek nader kennis met Fatma Koşer Kaya in de derde podcast van #hetgaatovermij. Koşer Kaya is de vierde voorzitter van de LCR en volgt Amma Asante op die op 1 september 2022 afscheid nam.

Fotografie: Thierry Schut

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️