Terug
Cliënten zelf

Cliëntenparticipatie, burgerparticipatie en nog meer

Cliënten zelf
Belastingdienst
Cliëntenparticipatie
Gemeente
SVB
UWV
15/09/2019

Mensen die zelf een uitkering hebben of op een andere manier voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid - cliënten dus - kunnen hun stem laten horen. Daarvoor is cliëntenparticipatie in het leven geroepen. De laatste jaren is er veel discussie over wat daaronder valt, wat het niet is en wanneer cliëntenparticipatie in gevaar komt.

cliëntenparticipatie

De LCR heeft regelmatig een bijdrage geleverd aan Sociaal Bestek om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ook is er verkend wat wel cliëntenparticipatie is en wat niet. Deze artikelen zijn soms wat ouder, maar altijd nog actueel. Hieronder zijn de links opgenomen. 

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️