#PRAATMEEOVERUWV

👉🏾 Die Participatiewet kan zoveel beter. Dan kunnen we allemaal meedoen

brand-logo-positief@3x
Terug
Cliënten zelf

Gesloten: LCR zoekt een nieuwe voorzitter

Cliëntenparticipatie
LCR officieel
15/07/2022

Een week geleden is het bericht naar buiten gekomen dat Amma Asante vertrekt als voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Om die reden zijn wij direct een zoektocht gestart naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter. Inzendtermijn is gesloten.

vacature2-voorzitter_1920359528
Taken in hoofdlijnen

De voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad neemt een belangrijke positie in. Zij/hij is het gezicht van de LCR: in overleggen, publieke optredens (zoals inleidingen, congressen, bijeenkomsten) en de media. Als boegbeeld staat zij/hij voor de mensen die van sociale zekerheid afhankelijk zijn, maar ook voor burgers die te maken hebben met armoede en schulden. Zij/hij is in staat om hun stem te laten doorklinken, zodat die meegenomen wordt in beleid.

Als gezicht van de Raad, die bestaat uit 17 leden, is zij/hij een verbinder. De voorzitter brengt de verschillende opvattingen binnen de Raad bijeen. Zij/hij is in staat om deze opvattingen te bundelen en op heldere en overtuigende wijze naar buiten te brengen. Van de voorzitter wordt verder verwacht dat zij/hij leden kan binden en stimuleren tot een bijdrage, initiatiefrijk en resultaatgericht is en oog heeft voor menselijke verhoudingen.

De voorzitter krijgt – net als de Raad – ondersteuning van het bureauteam. Dit team bestaat uit een ambtelijk secretaris/directeur, twee beleidsadviseurs, twee communicatieadviseurs/contactpersoon media, twee secretariaatsmedewerkers (beiden parttime). Het team bereidt alle optredens van de voorzitter in overleg voor en beheert (samen met de voorzitter) de agenda. Om die reden neemt de voorzitter ook deel aan het inhoudelijk overleg. De voorzitter geeft geen leiding aan het bureau.

☝️ Dit gaat over mij!
Laat wat van je horen!

Jouw stem helpt om aandacht te krijgen. Dus zorg dat iedereen die kan horen.

Ik doe mee, dit gaat over mij! ☝️